Datum:
21 december 2017

Auteur:

Van de voorzitter

Beste leden,

Wanneer u dit stukje leest ligt 2017 alweer bijna achter ons. Met nog twee activiteiten in het vooruitzicht, Kersttoernooi en Olliebollentoernooi, staan we aan de vooravond van 2018!

Een bewogen jaar, 2017, wat is er veel gebeurd en wat hebben we veel gedaan.

Wellicht teveel om op te noemen maar ik wil toch graag even stilstaan bij de werkzaamheden van alle vrijwilligers.
Het jaar begon met de verbouwing van onze nieuwe kantine die we per 01 april in gebruik hebben genomen. Voor die tijd was de commissie parkbeheer volop in de weer om de banen speel gereed te maken en vanaf dezelfde datum kon er buiten weer volop getennist worden.

Maar liefst 29 teams deden mee met de voorjaarscompetitie. Ook de instuifdagen en avonden werden beter bezocht dan voorgaande jaren. Bij wat slechter weer hebben onze nieuwe banen, banen onder afschot, haar diensten al ruimschoots bewezen. Na een regenbui kon er gelijk getennist worden. De banen onder afschot kunnen we zeker een succes noemen!

Zo door het jaar heen zijn de commissies druk in de weer om het een en ander te regelen. Ik denk dan aan een zeer geslaagd invitatietoernooi, de laddercompetitie, padel activiteiten, de druk bezochte donderdagavond competitie, een meer dan geslaagd “Open Root” toernooi, jeugdactiviteiten en het jeugdkamp met overnachting op het park.

Met vereende krachten hebben we in het voorjaar en het najaar ons park opgeschoond. Twee zaterdagochtenden is er met ca. 25 personen volop gewerkt aan het onkruid wieden en het opruimen van bladeren. Een groot succes als je dan ziet met welk enthousiasme de handen uit de mouwen worden gestoken.

Ons vernieuwde park hebben we op 10 juni, middels een Open Dag, officieel geopend en getoond aan alle belangstellenden. De Open Dag hebben we feestelijk afgesloten met een druk bezochte feestavond.

Buiten de zichtbare activiteiten zijn er ook nog veel vrijwilligers die hun steentje meer dan bijdragen in het succes van de vereniging. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de barcommissie, onze website commissie, bardienstplanning, sponsorcommissie, technische commissie, ledenadministratie, welkom commissie, stichting Tenniscomplex Asten en het bestuur.

Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers van Tennisvereniging ’t Root hartelijk bedanken voor hun inzet in 2017.
Met hetzelfde enthousiasme ben ik ervan overtuigd dat ook 2018 een geslaagd jaar zal worden. Op voorhand dank ik jullie voor je inzet.

Rest het mij om jullie, mede namens het bestuur, hele fijne feestdagen toe te wensen en een bovenal sportief maar vooral gezond 2018.

Bedankt! Wim Feijen, voorzitter ’t Root.

Inloggen

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de beveiligde pagina's.