AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze wet waarborgt de privacyrechten van personen in de Europese Unie.
Hier kun je lezen wat TV ’t Root doet om aan deze AVG te voldoen.
 
Welke gegevens registreren wij?

Persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Pasfoto
 • Handtekening

 
Contactgegevens:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 
Bankgegevens:

 • IBAN-nummer
 • Naam rekening houder

 
Tennis gerelateerde gegevens:

 • Bondsnummer
 • Speelsterkte
 • Type lidmaatschap
 • Startdatum lidmaatschap
 • Einddatum lidmaatschap
 • Functie of werkzaamheden binnen de club
 • Bardienst afkoop ja/nee

 
Waar worden deze gegevens opgeslagen?
Deze gegevens worden opgeslagen in ons ledensysteem: AllUnited.
De leden van enkele commissies (zoals de barcommissie en toernooicommissie) hebben toegang tot deze gegevens.
Tevens worden deze gegevens digitaal bewaard door de ledenadministratie en het bestuur.
 
Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Wij bewaren deze gegevens zo lang als je lid bent.
Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd worden deze gegevens nog 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn).
 
Met wie delen wij deze gegevens?
Vanuit AllUnited worden deze gegevens uitgewisseld met de KNLTB.
Er worden geen gegevens verstrekt aan derden.
 
Foto’s en/of video’s van leden
Zo nu en dan plaatsen wij foto’s en/of video’s van toernooien, competities of andere activiteiten op de website, social media of in de nieuwsbrief. Mocht je een foto van de website of van een social media site gewist willen hebben, stuur dan een e-mail naar info@tvroot.nl.
 
Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over dingen die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben, kun je een e-mail sturen naar info@tvroot.nl.
 
Meer informatie over AVG
Meer informatie over de AVG staat op: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inloggen

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de beveiligde pagina's.