Datum:
9 mei 2018

Auteur:

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging aan alle seniorleden TV ’t Root

De algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering wordt op woensdag 16 mei 2018 om 20:00 gehouden in de kantine van TV ’t Root. Het bestuur rekent op Uw komst.

Agenda
1. Opening vergadering door de voorzitter.
2. Bestuursmededelingen.
3. Verslag van de ledenvergaderingen van 10 mei 2017.
4. Financieel verslag 2017.
5. Verslag kascommissie 2017.
6. Decharge penningmeester / bestuur.
7. Begroting 2019.
8. Benoeming kascommissie 2018.
9. Commissies, toelichting door de voorzitter.
10. Menzis tenniskitz 7 juli 2018.
11. Huldiging jubilarissen.
12. Rondvraag.
PS: Verslag ledenvergadering 2017 vindt U op de site van TV ’t Root.

Inloggen

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de beveiligde pagina's.