Datum:
29 mei 2016

Auteur:

Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging aan alle seniorleden TV ’t Root

Jaarlijkse algemene ledenvergadering – Dinsdag 31 mei 2016 om 20.00 uur

De algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering wordt op bovengenoemd tijdstip gehouden in de kantine van TV ’t Root.

Agenda
1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Bestuursmededelingen
3. Voordracht nieuwe voorzitter: Wim Feijen, gaat medio oktober / november 2016 Kees van der Zouwen opvolgen
4. Verslag van de ledenvergadering van 20 mei 2015 (zie beveiligde gedeelte voor notulen)
5. Financieel verslag 2015
6. Verslag kascommissie 2015
7. Decharge penningmeester / bestuur
8. Begroting 2017
9. Benoeming kascommissie 2016
10. Uitbreiding / renovatie tennispark
11. Stand van zaken renovatie kantine en kleedlokalen
12. Huldiging jubilarissen
13. Rondvraag

Inloggen

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de beveiligde pagina's.