Datum:
2 april 2014

Auteur:

Algemene Leden Vergadering

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 6 mei in de kantine van TV ’t Root. We beginnen om 20.00 uur. De jaarstukken liggen een half uur voor aanvang ter inzage in de kantine. De agenda van de vergadering is hieronder te vinden of via Uitnodiging ALV 2014. We nodigen jullie van harte uit!

Bestuur ’t Root

Dinsdag 6 mei 2014 om 20.00 uur

De algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering wordt op bovengenoemd tijdstip gehouden in de kantine van TV ’t Root.

Agenda

1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Bestuursmededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 20 augustus 2013
4. Financieel verslag 2013
5. Verslag kascommissie 2013
6. Decharge penningmeester / bestuur
7. Begroting 2015
8. Benoeming kascommissie 2014
9. Beleidsplan: een stand van zaken
10. Bardiensten 2014
11. Huldiging jubilarissen
12. Rondvraag

Inloggen

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de beveiligde pagina's.